Animacja w HTML 1

OCHRONA DANYCH - Zadanie 17
Kliknij na link zad-1-17a_html.htm, by wyświetlić plik.