Rozwiązanie części 1 zadania

OCHRONA DANYCH - Zadanie 17
Click zad-1-17a.xls link to download the file.