Animacja w HTML

FORMUŁY TESKTOWE - Zadanie 3
Click zad-2-03_html.htm link to view the file.