Animacja w HTML

FORMUŁY TESKTOWE - Zadanie 4
Click zad-2-04_html.htm link to view the file.