Animacja w HTML

FORMUŁY DATY I CZASU - Zadanie 7
Kliknij na link zad-2-07_html.htm, by wyświetlić plik.