Animacja w HTML

FORMUŁY DATY I CZASU - Zadanie 10
Kliknij na link zad-2-10_html.htm, by wyświetlić plik.