Animacja w HTML

FORMUŁY DATY I CZASU - Zadanie 9
Kliknij na link zad-3-09_html.htm, by wyświetlić plik.