Animacja w HTML

FORMUŁY TESKTOWE - Zadanie 1
Click zad-6-01_html.htm link to view the file.