Animacja w HTML

FORMUŁY TESKTOWE - Zadanie 4
Kliknij na link zad-6-04_html.htm, by wyświetlić plik.