Animacja w HTML

FORMUŁY WARUNKOWE I WYSZUKIWANIA - Zadanie 14
Kliknij na link zad-6-14_html.htm, by wyświetlić plik.