Animacja w HTML

Kliknij na link Zadanie_09_html.htm, by wyświetlić plik.