Animacja w HTML

Klikněte na odkaz Zadanie_10_html.htm pro zobrazení souboru.