Animacja w HTML

Kliknij na link Zadanie_10_html.htm, by wyświetlić plik.