Animacja w HTML

Edytor tekstu Word - PRACA Z APLIKACJĄ - Zadanie 1
Click Zadanie_01_html.htm link to view the file.