Animacja w HTML

Edytor tekstu Word - PRACA Z APLIKACJĄ - Zadanie 1
Klikněte na odkaz Zadanie_01_html.htm pro zobrazení souboru.