Animacja w HTML

Edytor tekstu Word - PRACA Z APLIKACJĄ - Zadanie 1
Klik Zadanie_01_html.htm link om het bestand te zien