Animacja w HTML 1

Kliknij na link Zadanie_041_html.htm, by wyświetlić plik.