Animacja w HTML 3

Kliknij na link Zadanie_043_html.htm, by wyświetlić plik.