Animacja w HTML 5

Klikněte na odkaz Zadanie_045_html.htm pro zobrazení souboru.