Animacja w HTML

Edytor tekstu Word - PRACA Z APLIKACJĄ - Zadanie 7
Klikněte na odkaz Zadanie_07_html.htm pro zobrazení souboru.