Animacja w HTML

Edytor tekstu Word - PRACA Z APLIKACJĄ - Zadanie 7
Klik Zadanie_07_html.htm link om het bestand te zien