Animacja w HTML

Klikněte na odkaz Zadanie_08_html.htm pro zobrazení souboru.