Animacja w HTML

Kliknij na link Zadanie_08_html.htm, by wyświetlić plik.