Animacja w HTML

Edytor tekstu Word - PRACA Z APLIKACJĄ - Zadanie 2
Kliknij na link Zadanie_09_html.htm, by wyświetlić plik.