Animacja w HTML

Edytor tekstu Word - PRACA Z APLIKACJĄ - Zadanie 3
Klik Zadanie_10_html.htm link om het bestand te zien