Animacja w HTML

Edytor tekstu Word - PRACA Z APLIKACJĄ - Zadanie 5
Klikněte na odkaz Zadanie_12_html.htm pro zobrazení souboru.