Animacja w HTML

Edytor tekstu Word - PRACA Z APLIKACJĄ - Zadanie 5
Klik Zadanie_12_html.htm link om het bestand te zien