Animacja w HTML

Edytor tekstu Word - PRACA Z APLIKACJĄ - Zadanie 5
Kliknij na link Zadanie_12_html.htm, by wyświetlić plik.