Animacja w HTML

Edytor tekstu Word - PRACA Z APLIKACJĄ - Zadanie 7
Kliknij na link Zadanie_14_html.htm, by wyświetlić plik.