Animacja w HTML

Edytor tekstu Word - PRACA Z APLIKACJĄ - Zadanie 3
Klikněte na odkaz Zadanie_17_html.htm pro zobrazení souboru.