Animacja w HTML

Edytor tekstu Word - PRACA Z APLIKACJĄ - Zadanie 3
Kliknij na link Zadanie_17_html.htm, by wyświetlić plik.