Animacja w HTML

Edytor tekstu Word - PRACA Z APLIKACJĄ - Zadanie 4
Klikněte na odkaz Zadanie_18_html.htm pro zobrazení souboru.