Animacja w HTML

Edytor tekstu Word - PRACA Z APLIKACJĄ - Zadanie 4
Kliknij na link Zadanie_18_html.htm, by wyświetlić plik.