Horton 2 - Małe kawałki realnego świata

Małe kawałki realnego świata
Kliknij link http://www.horton.com/portfolio/handson_HTML/start.htm, aby otworzyć zasób.