Przejżysta Ukraina - czyli moodle jako platforma współpracy międzynarodowej

Click http://prozora.frdl.szczecin.pl/ link to open resource.