Przykładowy zasób dodany przez wykładowcę

Wywiad z prof. J.Rozbickim, koordynatorem studiów e-Rolnictwo
Click http://elearn.sggw.pl/?p=931 link to open resource.