Link - ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 687/2008 z dnia 18 lipca 2008 r. ustanawiające procedury przejęcia zbóż przez agencje płatnicze lub agencje interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości zbóż

Click http://arr.gov.pl/data/00082/rk_687_08.pdf link to open resource.