Rodzaje interaktywności wraz z opisem na stronie Articulate

Interaktywności
Kliknij link http://www.articulate.com/products/engage-demos.php aby otworzyć zasób.