fazy rozwojowe kukurydzy (angielski)

Kliknij link http://www.westco.coop/corn_growth_stages.htm aby otworzyć zasób.