Analiza tekstu

Ikona obiektu Analiza tekstu

1. Analiza tekstu - jest historyjką, która przekazuje edukacyjną wartość/informację. Analiza tekstu może być użyta do zaprezentowania realnej sytuacji, która umożliwi uczącym się zastosować ich własną wiedzę i doświadczenie. Projektując studium przypadku można wziąć pod uwagę:

· jakie elementy edukacyjne niesie ze sobą opowiadanie;

· jakie przygotowania wcześniej muszą poczynić uczący się, aby móc pracować nad studium przypadku;

· jak się wpasowuje to studium przypadku w resztę kursu;

· w jaki sposób uczący się będą pracować z materiałami i z sobą nawzajem, np. jeżeli w klasie będzie, to czy poszczególne grupy mogą pracować nad różnymi aspektami studium przypadku i w jaki sposób przedstawią swoje wyniki reszcie uczniów?

Zapoznaj się uważnie z powyższym tekstem.