Tekst sformatowany.

Ten iDevices umożliwia umieszczenie tekstu sformatowanego. Np:

 

 

1.1.       eXe

 

Program eXe[1] [the eLearning XHTML editor] jest narzędziem do tworzenia stron internetowych zaprojektowanym do pomocy nauczycielom i pracownikom naukowym w tworzeniu, rozwijaniu i publikowaniu opartych na stronach internetowych materiałów do nauczania i uczenia się bez konieczności posiadania zaawansowanej wiedzy na temat używania aplikacji do tworzenia stron internetowych ani języków HTML i XML.

 


Strona główna WWW projektu eXe

 

Sieć internetowa jest rewolucyjnym narzędziem edukacyjnym, ponieważ daje nauczycielom i uczącym się technologię, która równocześnie dostarcza treści, nad którą można się skupić i ją omawiać oraz środków do podtrzymywania dyskusji, czyli narzędzi interakcyjnych. Niestety siła tego hipertekstowego medium jest ograniczona w swoich edukacyjnych parametrach, gdyż znaczna większość nauczycieli i pracowników naukowych nie posiada technicznych umiejętności budowania i tworzenia ich własnych stron internetowych, co powoduje, że muszą polegać/być zależni od zdolności zewnętrznych twórców stron internetowych, aby stworzyć profesjonalnie wyglądające treści nauczania dostępne w sieci. Aplikacja eXe została stworzona po to, aby przezwyciężyć pewną ilość rozpoznanych ograniczeń:

·         tradycyjne oprogramowanie do tworzenia stron internetowych wymagają dużych kompetencji (poprzez stromą krzywą przyrostu wymaganej wiedzy); nie są intuicyjne i aplikacje te nie były projektowane pod publikowanie treści do nauczania. W konsekwencji nauczyciele i pracownicy naukowi nie przyswoili tych narzędzi [technologii] do publikowania-tworzenia stron internetowych dostępnych online z treściami do nauczania. Program eXe ma na celu dostarczenia intuicyjnego, łatwego w użyciu narzędzia, które umożliwi nauczycielom tworzenie profesjonalnych stron internetowych do uczenia się;

·         obecne systemy do zarządzania nauczaniem nie oferują wyszukanych narzędzi do tworzenia treści na strony internetowe (gdy porówna się je do możliwości oprogramowania służącego do tworzenia stron internetowych). Program eXe wypracowuje narzędzie, które dostarcza profesjonalnych możliwości tworzenia i publikowania stron internetowych, które można łatwo odnieść/zastosować lub zaimportować poprzez standardy obowiązujące/działające w systemach zarządzania nauczaniem;

·         większość systemów do zarządzania treścią i nauczaniem używają modelu centralnego serwera, przez co konieczne jest ciągłe połączenie z serwerem do tworzenia treści na stronę internetową. Takie rozwiązanie jest ograniczeniem dla autorów ze słabym połączeniem sieciowym lub nie będących w ogóle podłączonymi. Program eXe jest zaprojektowany jako narzędzie do tworzenia zawartości stron internetowych bez konieczności połączenia z siecią (serwerem);

·         wiele systemów zarządzania treścią i nauczaniem nie dostarcza intuicyjnego środowiska WYSIWYG (z ang. What You See Is What You Get, co znaczy dosłownie To Co Widzisz Jest Tym Co Otrzymasz - metoda, która pozwala uzyskać wynik w publikacji identyczny lub bardzo zbliżony do obrazu na ekranie), w którym autorzy mogą zobaczyć, jak ich treść będzie wyglądała w przeglądarce internetowej po opublikowaniu, szczególnie, gdy pracują offline (nie podłączeni do sieci). Program eXe skopiuje – będzie naśladować funkcjonalność WYSIWYG, umożliwiając użytkownikom obejrzenie/podgląd końcowego efektu ich prac po opublikowaniu.

 

1.1.1.           Licencja użytkowania eXe Learning.

 

Projekt eXe korzysta z licencji GNU GPL co gwarantuje całkowitą wolność w korzystaniu z tego oprogramowania, wraz z możliwością modyfikacji za podania autora głównego oprogramowania. Licencją objętą także pełna dokumentację tego oprogramowania. Dalszy opis oprogramowania eXe oparty jest na angielskojęzycznej wersji dokumentacji lecz nie jest jego biernym tłumaczeniem. W tekście dokonano szereg zmian mających na celu podniesienie skuteczności realizacji celu tego szkolenia. Tego typu zmiany są objęte licencją GNU GPL.

Szczegółowe informacje o GNU GPL dostępne są na stronie internetowej http://www.gnu.org

1.1.2.           Praca z eXe

Używając Programu eXe można uzyskać strukturę nauczania, która pasuje/współgra z potrzebami dostarczanej treści i można budować takie zasoby, które są elastyczne i łatwe do uaktualniania. Narzędzie rozwijania treści w programie eXe są dostępne z panelu na ekranie. Bogaty edytor tekstu jest dostępny z polami do wypełniania w części Panelu iDevices, dostarczając podstawowych narzędzi do edycji i formatowania tekstu.[1] http://www.exelearning.org/