Zadania wielokrotnego wyboru

Zadania wielokrotnego wyboru

1. Pytanie wielokrotnego wyboru – Quiz - pomimo że często używane w formalnych sytuacjach testowych Pytanie wielokrotnego wyboru może być używane jako narzędzie stymulacji zastanawiania się i dyskusji nad zagadnieniami, przy których studenci nie są zbyt rozmowni. Przygotowując Pytania wielokrotnego wyboru weź pod uwagę następujące aspekty:

a. jakie są wyniki uczenia, które są sprawdzane przez takie pytania;

b. jakie zdolności intelektualne są w ten sposób sprawdzane;

c. jakie są zdolności językowe odbiorców;

d. jakie są kulturowe i związane z zagadnienia związane z płcią;

Unikaj gramatyki, języka i struktury pytania, które mogą dostarczać wskazówek.

 

 

Pytanie standartowe - Czy Ala ma ?

PSA
KOTA
ŻBIKA
JAMNIKA