Zadanie prawda/fałsz

Zadania prawda/fałsz

Pytanie proste  prawda/fałsz.

 

Przykład:Czy Ala ma kota?

Prawda Fałsz