Zastanów się

Ikona obiektu Zastanów się

1.      Zastanów się -metoda refleksji jest metodą nauczania, często stosowaną do połączenia teorii z praktyką. Zadania „do zastanowienia się” często dostarczają uczącym się możliwość obserwacji i refleksji nad owymi obserwacjami przed zaprezentowaniem tez jako części pracy naukowej. Gazety, pamiętniki, opisy osób i ich twórczości zestawienia prac są przydatnymi materiałami dla zebrania danych z obserwacji. Przygotowanie zestawień lub przewodników mogą być efektywnymi narzędziami do zbierania opinii zwrotnych od uczących się.