O Mnie...

Ikona obiektu Grzegorz Zajączkowski
Grzegorz Zajączkowski - ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach......

Projekty:

* Szlak Sakralnej Sztuki Barokowej im Michaela WIllmanna

* Projekt MEN Polska -Szkoła


Szlak Sakralnej Sztuki Barokowej im. Michaela Willmanna


Szlak Sakralnej Sztuki Barokowej im. Michaela Willmanna jest wspólną inicjatywą Fundacji Edukacja dla Demokracji w Warszawie, Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Domu Spotkań Angelusa Silesiusa we Wrocławiu.

Celem projektu jest realizacja idei "Barok w służbie rozwoju lokalnego" czyli wykorzystanie sakralnej sztuki barokowej do szeroko rozumianego rozwoju lokalnego. Cel projektu realizowany jest poprzez kilka równoczesnych działań:

  • identyfikacji i opisu obiektów sakralnych poprzez profesjonalistów i studentów 4 i 5 roku historii sztuki,
  • opracowywanie profesjonalnych materiałów o danych obiektach (kościołach, obrazach, rzeźbach) ,
  • popularyzacja twórców środkowoeuropejskiego baroku,
  • intensywne szkolenie właścicieli obiektów z zakresu udostępniania obiektów dla turystów i pasjonatów sztuki,
  • warsztaty terenowe (z trenerami w dwóch specjalizacjach historii sztuki oraz rozwoju lokalnego,
  • bezpłatna publikacja wszystkich informacji w sieci internet na stronie projektu
  • porządkowanie informacji o rzeźbie i malarstwie barokowym i o artystach w sieci internet.

Szlak Sakralnej Sztuki Barokowej im. Michaela Willmanna uzupełnia także przebieg Szlaku Cysterskiego w Polsce tworząc małe regionalne pętle tego szlaku.

Pierwsza faza projektu współfinansowana była ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2008. Planowany jest dalszy rozwój projektu o kolejne obiekty na osi Żagań-Cieszyn oraz Ląd-Kotlina Kłodzka.

Opisane i opracowane elementy szlaku

Opracowani artyści

Rzeźbiarze:

Wszystkie noty, opis dzieł są dostępne bezpłatnie na stronie projektu. Stopniowo aktualizowana ma być w zamiarze Wikipedii w zakresie określonym w projekcie.

Linki zewnętrzneArtykuł jest rozpowszechniany na licencji Licencja GNU. Wykorzystuje materiały z artykuł "Szlak Sakralnej Sztuki Barokowej im. Michaela Willmanna".
Poprzedni | Następny